Design a site like this with WordPress.com
Для початку

Чахлик Невмерущий

Існує опінія, що Кощій Безсмертний це суто великоросійський персонаж. Однак ось, що пише про нього Михайло Петрович Драгоманов:

…образъ этотъ и имя чаще встрѣчается въ сказкахъ великорусскихъ, чѣмъ въ украинскихъ, изъ которыхъ пока напечатаны только одна съ именемъ Костія (у Чубинскаго, т. II, отд. I, №64). Въ великорусскихъ сказкахъ Кощей является по большей части похитителемъ красавицъ, а безсмертнымъ онъ называется потому, что смерть его запрятана далеко и въ очень сложномъ аппаратѣ: въ яйцѣ, которое спрятано въ уткѣ, а утка въ зайцѣ, а заяцъ въ сундукѣ, сундукъ на деревѣ и т.п. Красавица успѣваетъ выпытать секретъ Кощея, герой добываетъ фатальное яйцо и Кощей погибаетъ. Украинская сказка съ именемъ Костія принадлежитъ къ другой фабулѣ (Иванъ Богодавецъ, похожденія чудесно рожденнаго сына долго бездѣтныхъ родителей, который здѣсь между прочимъ самъ съ товарищами захватываетъ дочекъ Костія). Костій здѣсь называется бездушнымъ, такъ какъ душа его спрятана въ яйцѣ, яйцо въ уткѣ, утка въ гнѣздѣ на дубѣ.

— П. Кузьмичевскій, ШОЛУДИВЫЙ БУНЯКА ВЪ УКРАИНСКИХЪ НАРОДНЫХЪ СКАЗАНІЯХЪ

Надто, Драгоманов наголошує на західному походженні «слов’янського ліча»:

…великороссійское слово Кощей есть ничто иное, какъ передѣлка Костія—Kośćieja, которая внѣ этого своего первообраза настолько не имѣетъ смысла, что нѣкоторые великорусскіе варіанты измѣняютъ это непонятное имъ имя на Кошъ и даже Котъ; очевидно, что это имя должно было зайти въ Великороссію съ юго-запада, гдѣ оно произносилось въ формѣ, этимологическій смыслъ которой былъ еще ясенъ.

Тим паче, що ім’я має форму, більш характерну для української мови.

Для миѳологовъ этого направленія имя Кощей-Костѣй является производнымъ отъ костенѣть въ смыслѣ дѣйствительномъ: наводящій окостененіе, т.е. холодъ, зима; но это этимологія совершенно неправильная, извращающая смыслъ окончанія ѣй, ій, которое при существительномъ корнѣ означаетъ обиліе; кост-ій=кост-истый; ср. украинскіе клички: губій, чубій и т.п. Аналогія съ словомъ Палій совсѣмъ не идетъ здѣсь къ дѣлу.

На жаль, український фольклорний Костій Бездушний не вистояв проти авторської казки Олександра Пушкіна, а добив його остаточно радянський кінематограф, зокрема мультиплікація.

P.S. Згадана в першій цитаті казка називається «Іван Богданець». Присутня в мережі.

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: